SOPIMUSEHDOT


Päivitetty 1.4.2019

1. Yleiset ehdot

Powebike.fi on M.T PowerBike (850426-7793) ylläpitämä verkkokauppa. Näitä sopimusehtoja sovelletaan M.T PowerBike:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. M.T PowerBike:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja.

M.T PowerBike ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on M.T PowerBike:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. M.T PowerBike on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä välittömästi.

2. Asiakas ja tietosuoja

Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja M.T PowerBike:n välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.

Asiakkaan velvollisuutena on tilausta tehdessään luovuttaa sellaiset yhteystietonsa, jotka sisältävät vähintään nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen tilauksen ja tilausasiakirjojen toimittamista varten. Toimitusaika-arviot annetaan M.T PowerBike:n varastotilanteen ja maahantuojien antaminen toimitusaika-arvioiden perusteella. M.T PowerBike ei ole vastuussa ennalta-arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä, mutta on velvollinen ilmoittamaan näistä asiakkaalle välittömästi.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu M.T PowerBike:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. M.T PowerBike:llä on oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti.

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on luettavissa powerbike.fi sivustolla "Tietosuojakäytäntö" -kohdassa. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Power Bike:n asiakaspalveluun. 

3. Hinnasto

Kaikki ilmoittamamme myyntihinnat sisältävät ALV, tullimaksut ja kaikki muut maahantuontiin liittyvät kulut. Toimituskulut eivät sisälly ilmoitettuun myyntihintaan, ellei toisin ole mainittu. 

M.T PowerBike pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä. 

4. Toimittaminen

Kaikki tuotteemme tulevat suoraan tehtaalta ilman välikäsiä, joko Euroopasta tai Aasiasta. Pääsääntöisesti hoidamme toimitukset Postin kautta.

Tilaus käsitellään mahdollisimman nopeasti tilauksen vastaanottamisesta.

5. Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät powerbike.fi sivustolta "Maksutavat" -kohdasta. 

6. Palauttaminen

Voit palauttaa ostamasi tuotteen - joka on samassa kunnossa kuin ostohetkellä - 14 päivän kuluessa tuotteen ostamisesta tai vastaanottamisesta ja saat rahasi takaisin. Palautus- ja vaihto-oikeus koskee kaikkia tuotteita. Palautuksen mukana tulee olla kaikki alkuperäisessä tuotepaketissa olleet osat ja varusteet. Myös mahdolliset kaupanpäällistuotteet tulee palauttaa.
Mikäli haluat palauttaa tuotteen, TUOTEPALAUTUKSET -lomake löytyy powerbike.fi sivustolta "Toimitus ja palautukset" -kohdasta.

7. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään kuitin tai muun ostotodistuksen palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Reklamaation voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen reklamaatio@powerbike.fi.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen M.T PowerBike:ä vastaan joko M.T PowerBike:n kotipaikan käräjäoikeudessa, tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään M.T PowerBike:n kotipaikan käräjäoikeudessa. Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.